Welkom

Als je ’s nachts omhoog kijkt en de sterren aan de hemel ziet schitteren, kunnen er soms vragen in je opkomen, vragen over onze plek als mens in dat immens grote heelal:

Wie ben ik?
Waar kom ik vandaan?
Waar ga ik naartoe?

Deze en andere levensvragen kunnen je soms overvallen, of je nu 9 of 99 jaar oud bent. Ze horen bij het mysterie van het leven. Ze horen bij het mens-zijn. In het jeugdwerk van de School van het Gouden Rozenkruis kun je als kind ontdekken hoe je antwoorden op deze levensvragen in jezelf kunt vinden.

Wat is het jeugdwerk

Het jeugdwerk is een onderdeel van de School van het Gouden Rozenkruis, de internationale naam is Lectorium Rosicrucianum.

Kinderen hebben vaak op jonge leeftijd al bijzondere levensvragen. Maar in het hectische alledaagse leven kunnen deze vragen al snel naar de achtergrond verdwijnen. Het jeugdwerk heeft als doel de natuurlijke openheid van het kind te behouden, de openheid van het hart voor het wonder van het leven. Er worden tempeldiensten georganiseerd voor de jeugd, afgestemd op de eigen leeftijdsgroep, waarbij die openheid centraal staat.

Naast tempeldiensten worden er gespreksavonden en conferenties gehouden, waar ervaringen en gedachten over het leven worden uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten is er ook ruimte voor sport en spel en creatieve activiteiten.

De ideeën en de filosofie van het Rozenkruis worden in alle vrijheid gedeeld. Vanuit die vrijheid, met een geopend hart, kan de weg tot het vinden van antwoorden op de eigen levensvragen worden gevonden.

Voor wie

Het jeugdwerk van de School van het Gouden Rozenkruis is toegankelijk voor iedereen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar die geïnteresseerd is in het ‘waarom’ van het leven en zijn of haar zoektocht naar dat ‘waarom' wil gaan samen met gelijkgestemden.

Het jeugdwerk is verdeeld in 4 leeftijdsgroepen: De A - groep 6 t/m 8 jaar, de B - groep 9 t/m 11 jaar, de C - groep 12 t/m 14 jaar en de D-groep 15 t/m 18 jaar.

Als je kennis wilt maken met het jeugdwerk kunnen je ouders contact opnemen, zodat je vrijblijvend een jeugdbijeenkomst bij jou in de buurt kunt bijwonen. Dit kan door een e-mail te sturen via ‘Contact’.

Als je daarna de behoefte hebt je verder te oriënteren, en je ouders hiervoor toestemming geven, is er de mogelijkheid om je aan te melden als jeugdlid. Je wordt dan uitgenodigd voor alle landelijke en internationale activiteiten, zoals de jeugdconferenties op het conferentieoord Noverosa.

Het jeugdwerk biedt een atmosfeer waarin het opgroeiende kind alle ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Zodat het leert vertrouwen op de keuzes voortkomend uit zijn diepste wezen.

Filosofie

De filosofie van de School van het Gouden Rozenkruis gaat uit van de wijsheidsleringen van Hermes Trismegistus, het Gnostieke Christendom, Lao Tse, Boeddha, de klassieke Rozenkruisers en vele anderen. Zij laten zien dat de ons bekende wereld een tijdelijke leerschool is. Alles daarin is onderhevig aan de kringloop van geboren worden, leven, sterven en weer geboren worden. En er is een oorspronkelijke wereld, de goddelijke orde.

De mens is een drager van een lichtende vonk uit die goddelijke wereld. Deze vonk wordt ook wel het ‘oeratoom’ of de ‘roos des harten’ genoemd. Zij wordt actief als de mens een diep verlangen ervaart om de antwoorden te vinden op de grote levensvragen.

Zodra de mens onder leiding van het oeratoom op zoek gaat naar werkelijke levensvervulling vangt een bijzonder proces aan. Net zoals een rups zich kan ontpoppen tot een vlinder, zo kan de menselijke ziel zich transfigureren van een aan de aarde gebonden ziel tot een vrije nieuwe ziel die in bewuste binding staat met de Goddelijke wereld.

Onze persoonlijkheid, de sterfelijke mens speelt hierbij een doorslaggevende rol. Hij of zij zal bewust ruimte leren maken voor deze bijzondere ontwikkeling in het eigen hart. Dit proces is voor iedereen anders, maar door deze weg gezamenlijk te gaan kunnen vele lichtvonken in het hart worden als een helder Licht dat niet alleen jouw weg, maar ook die van vele anderen op de wereld zal verlichten.

Noverosa

Noverosa is het internationale conferentieoord voor de jeugd van de School van het Gouden Rozenkruis. Noverosa is gelegen te midden van een prachtig natuurgebied op de Veluwe, aan de rand van een zandverstuiving en omringd door bossen. Jeugdleden komen hier regelmatig een weekend samen om elkaar te ontmoeten en tempeldiensten bij te wonen.

Aan de jonge kinderen worden in de tempel verhalen verteld in sprookjessfeer die geïnspireerd zijn op de universele wijsheden uit alle windstreken. Voor de oudere kinderen worden onderwerpen uit de universele wijsheidsleer nader verklaard en is er ruimte om het ‘waarom’ van het eigen leven te leren begrijpen. Naast de tempeldiensten worden er spelen en creatieve activiteiten georganiseerd.

Door het samenzijn met gelijkgestemden ontstaat de zo bijzondere sfeer op Noverosa. Deze open atmosfeer biedt het opgroeiende kind alle ruimte om zichzelf te zijn en van gedachten te wisselen met leeftijdsgenoten.

In de zomer worden op Noverosa jeugdweken georganiseerd waar kinderen uit diverse landen elkaar ontmoeten. Zo ontstaan op Noverosa vriendschappen voor het leven, van hart tot hart.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Lectorium Rosicrucianum
Bakenessergracht 11
2011 JS Haarlem
(023) 518 61 85

Of gebruik ons contactformulier.

Op de centra kaart kan je zien waar activiteiten van het Rozenkruis worden georganiseerd in Nederland. Soms worden jeugdactiviteiten samen gedaan met meerdere centra. Wil je weten in welk centrum je het beste terecht kunt? Neem dan even contact op.

Voor meer informatie over het Lectorium Rosicrucianum kun je www.rozenkruis.nl bezoeken